ALB logo
Pirmasis puslapis
Naujienos
Lietuvių Katalikų Misija
Kontaktai
Prisijunk
El. pašto klubas
Lietuvos Respublikos ambasada Dubline
Airijos Respublikos ambasada Vilniuje
2021 m. rugsėjo 22 d., trečiadienis

ALB Struktūra

LT / EN RSS

Airijos Lietuvių Bendruomenė (Lithuanian Association in Ireland) yra Airijoje juridiškai įregistruota ne pelno siekianti organizacija, neturinti įstatinio kapitalo, veikianti pagal savo įstatus ir Airijos Respublikos įstatymus.

ALB yra sudaryta iš regioninių bendruomenių. Kiekvienas registruotas ALB narys pagal savo gyvenamą vietą Airijoje yra priskiriamas kurio nors vieno regiono bendruomenei .

Regionų bendruomenės savarankiškai vykdo savo veiklą, šaukia narių susirinkimus, renka regiono bendruomenės pirmininką ir delegatus į aukščiausią ALB valdomąjį organą - Visuotinį suvažiavimą.

Šiuo metu ALB sudaro penkios regionų bendruomenės - Dublino, Korko, Galway, Dundalko ir Kilarnio.

Visuotinis ALB suvažiavimas sprendžia esminius ALB klausimus, renka ALB Pirmininką ir tvirtina ALB Administraciją bei Revizijos komisiją.

ALB vadovaujanti struktūra yra ALB Taryba, sudaryta iš visų regionų bendruomenių pirmininkų ir ALB Pirmininko.

ALB Administracija vykdo ALB projektus ir koordinuoja regionų bendruomenių veiklą.

ALB Revizijos komisija atlieka vidinį auditą.


info@alb.ie
Vieta Jūsų
reklamai

(120 x 60 px)
webmaster@alb.ie
© Airijos lietuvių bendruomenė